Chirstopher Nolan chỉ trích Warner Bros với nước đi sai lầm

Đạo diễn Christopher Nolan thất vọng với Warnes Bros sau quyết định trình chiếu mọi phim điện ảnh năm sau lên nền tảng trực tuyến