Quang Đăng hợp tác cùng UNICEF chung tay quảng bá chiến dịch Ngày trẻ em Thế giới với điệu nhảy độc đáo.

Quang Đăng cùng Unicef lan truyền thử thách điệu nhảy mới do chính anh biên đạo quảng bá cho chiến dịch Ngày trẻ em Thế giới nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và môi trường.