Lương Bích Hữu bức xúc trước tin đồn bị mù, thông báo tình hình sức khỏe hậu rách giác mạc

Chia sẻ mới của Lương Bích Hữu về tình trạng sức khỏe khiến người hâm mộ an tâm phần nào.