King Of Rap

Quán quân đầu tiên của King of Rap trước và sau cuộc thi có gì khác?

Quán quân đầu tiên của King of Rap trước và sau cuộc thi có gì khác?

ICD – Phạm Ngọc Huy chiến thắng King of Rap không phải là điều bất ngờ. Điều bất ngờ với nhiều người biết, nghe ICD đã lâu là việc anh… quyết định đi thi King of Rap – một việc từng được coi là không hợp. Nhưng, thực tế đã mang đến những thành quả không tưởng.