Hoàng Minh Hạo bị đóng băng tài khoản, tịch thu xe hơi xiết nợ vì khoản vay trăm tỷ của mẹ ruột

Tài khoản ngân hàng của Hoàng Minh Hạo cũng đã bị đóng băng vì có nghi ngờ dính níu đến tiền nong của mẹ ruột.