Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du lại bị nghi hẹn hò vì có chung một vệ sỹ

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba lại vướng vào tin đồn hẹn hò, yêu nhau chỉ vì cả hai có cùng một vệ sỹ.