Có một tình yêu không dễ dừng lại cũng không dễ bước tiếp như 'Trên tình bạn dưới tình yêu' của Min

Min trở lại với sản phẩm âm nhạc mang chủ đề vô cùng thú vị về mối quan hệ 'Trên tình bạn dưới tình yêu'