Sự kiện nổi bật

  • K-Pop
  • ”Mỹ nữ 4000 năm có một” Cúc Tịnh Y bị ”đào” ảnh quá khứ.

    "Mỹ nữ 4000 năm có một" Cúc Tịnh Y bỗng một lần nữa trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội bỗng bị netizen Hàn đào bới ảnh quá khứ khác một trời một vực.
  • Thế giới sao
  • Việt Nam
  • Hollywood
  • Hàn Quốc
  • Trung Quốc